Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-06-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un petit problema en les peticions tessel·lades, tant WMS com WMTS, en què es desa un caché al directori temporal; el problema es produïa quan el nom de la capa, de l'estil, etc, contenia caràcters especials que impedien l'escriptura del fitxer al directori temporal.