Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-06-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la consulta per localització que es produïa si en un fitxer 3D un cert polígon tenia totes les coordenades Z indefinides.