Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en què s'escrivia i llegia malament un mapa de fitxers ArcSDE sense REL de capa, és a dir, generats directament des del menú del MiraMon.
  • CombiCap: S'ha corregit un error en què no es podien esborrar uns fitxers temporals.
  • MM32, LinArc, BufDist, Retalla, Mosaic: S'ha corregit diversos errors en què, degut a casos molt concrets d'arcs molt propers, no es procedia correctament en l'estructuració, cosa que provocava errors incontrolats.