Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat el fet que en el mode de digitalització d'atributs (no de modificació de la geometria) es mostrava sempre inactiva l'opció de canviar l'atribut. Aquest error es va introduir en algun moment en el passat.
  • MM32: S'ha implementat que quan una capa simbolitzada amb etiquetatge dinàmic està essent digitalitzada per a canviar els atributs dels objectes i es canvia el contingut del camp que està essent usat per a l'etiquetatge dinàmic, el canvi d'atribut es reflecteixi immediatament a la pantalla.
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha corregit un potencial problema d'errors per perill de vulnerabilitat entre servidors (cross-vulnerability) degut a una situació de compartició de recursos de diferents orígens (cross-origin resource sharing) en totes les respostes del servidor.