Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat la lectura i visualització de capes WMTS escrites directament en format REL5 (fins ara les capes WMTS només era possible obrir-les a través de geoserveis d'Internet o d'una intranet, però no des de fitxers descrits en una estructura REL5). Això facilita tenir grans bases (per exemple d'ortofotos) accessibles directament a la xarxa o al disc local com a fitxers, sense haver de passar pels protocols d'Internet, la qual cosa fa molt més ràpid el seu accés.
  • MM32: S'ha protegit l'opció de Desar Mapa de manera que no es pugui desar un mapa amb una extensió diferent de les habituals dels mapes del MiraMon.