Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32 i VECSELEC: S'ha corregit un error en algunes seleccions de polígons en què es documentava de forma inversa el polígon de la dreta i de l'esquerra d'alguns arcs.
  • Mosaic: S'ha corregit un error en què en el resultat d'un mosaic vectorial les consultes no aconseguien resoldre enllaços amb altres taules (típicament tesaurus) en certs registres per culpa de barreges de jocs de caràcters Windows ANSI i DOS OEM-850 no perfectament controlades.