Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • BufDist: S'ha corregit un error en la generació de buffers que podia desestabilitzar el programa.
  • CombiCap: S'ha programat que el mòdul avisi en cas de sistemes de referència diferents entre les capes que es combinen; tot i que permet continuar.
  • CombiCap: S'ha donat suport a treballar amb una descàrrega parcial en el cas de capes ArcSDE quan no hi ha cap ràster d'entrada i s'especifica l'envolupant del fitxer de sortida. Això permet combinar capes molt grans sense haver-les de descarregar completament.
  • MDTIso: S'ha millorat la comparació interna de variables expressades com a nombres reals en les dades del ràster i de les coordenades del sistema de referència.
  • MM32: S'ha evitat un cas en què la crida en línia de comanda d'una impressió d'un mapa contra un fitxer podia generar, en certes circumstàncies, un missatge d'error relatiu a, per exemple, grandària zero en les columnes o les files de les tessel·les generades per a la impressió.
  • MiraMon: S'ha actualitzat la col·lecció de servidors de mapes WMS/WMTS del MiraMon, actualitzant les capacitats del servei PNOA de la IDEE, al qual se li ha canviat el nom a PNOA Máxima Actualidad. També s'ha afegit el servei, procedent de la mateixa IDEE, PNOA-Máxima Resolución.