Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • SDEMM: S'ha corregit un error en la importació de capes ArcSDE d'arcs i de polígons (de grups) amb estructuració topològica.