Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la llegenda corresponent a la simbolització de colors d'interior de polígons per camp definida des d'intervals manuals. El problema es presentava en el cas de partir d'una taula de simbolització amb més colors que valors del camp pel qual se simbolitzava.
  • MM32: S'ha corregit un error en la gestió avançada de la taula de simbolització pel cas d'assignació des d'intervals manuals. El problema es manifestava en forma de la pèrdua d'un color en fer modificacions reiterades sobre una taula de simbolització amb color específic pel NODATA; en algun cas aquesta gestió incorrecta del nombre de colors podia arribar a desestabilitzar el programa.