Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MM32 i Servidor de mapes del MiraMon: S'ha corregit un error en les consultes per localització ràster, quan el ràster té taules relacionades, que provocava que no es trobés cap registre associat a l'identificador gràfic.