Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-05-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • S'ha compilat el Director del MiraMon (DirectMM.exe) per tal de gestionar correctament els nous formats comprimits.