Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-05-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat el fet que durant la digitalització de polígons explícits no es mostraven correctament les marques de vèrtexs dels polígons si es demanava aquesta funcionalitat.