Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un molest comportament en la finestra de digitalització per coordenades en eliminar un atribut per introduir-ne un altre en què l'avís apareixia més d'un cop.
  • MM32: S'ha solucionat un error en la digitalització de camps DATA en casos especials en què no s'acceptava el format malgrat que fos escrit correctament.
  • MM32: S'ha solucionat un error en la digitalització per al cas de partir un arc en que es corrompia, en certs casos, l'atribut en curs.