Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un error en l'escriptura i lectura de Mapes amb capes ArcSDE on s'escrivia el camp "Taula=" en la secció VECTOR_X quan, en realitat, no calia.
  • MM32: S'ha fet que en arrossegar un ZIP per obrir-lo amb el MiraMon no surti un missatge de extensió incorrecta i no es pugui obrir.
  • MMZ i MM32: S'ha desenvolupat un nou mode de compressió de fitxers MMZ que fa més ràpida la descompressió en eliminar la necessitat de repassar els path vinculats en descomprimir (tot el tractament d'adreces es realitza ara durant la compressió). Aquest mode resulta compatible descendent amb les versions anteriors del MiraMon, el que vol dir que els fitxer comprimits amb la nova aplicació MMZ es poden descomprimir i visualitzar amb les versions antigues del MiraMon tot i que aquestes no es beneficien de la rapidesa afegida.
  • MMZ: L'eina de compressió de fitxers MMZ permet ara generar fitxers ZIP. De forma semblant als fitxers MMZ, els fitxers ZIP contenen tots els fitxers vinculats a un mapa o capa del MiraMon. Encara que els elements que formin el mapa o capa estiguin distribuïts en diverses unitats, el ZIP té internament "arreglats" els paths, de manera que pot ser descomprimit en un sol directori amb una eina de descompressió de fitxers ZIP d'ús comú (com la "Carpeta comprimida" que porten integrada les versions més recents del Windows). Així, aquest mode permet, per exemple, comprimir fàcilment una mapa que contingui diversos fitxers SHP amb la seva simbolització generada amb el MiraMon i la configuració d'impressió. Aquest ZIP pot ser usat per usuaris del MiraMon (de fet, les noves versions de MiraMon poden obrir directament aquests fitxers ZIP sense haver ni de descomprimir-los manualment) o per altres usuaris que no tingui MiraMon però disposi d'una eina que llegeixi fitxers SHP (en el benentès que aquests darrers hauran de descomprimir el fitxer manualment i no podran fer ús de la simbolització del MiraMon, ni la configuració d'impressió, i que les hauran de regenerar manualment al seu gust). Aquest tipus de ZIP no es troba limitat en grandària a 2Gbyte.
  • MMZ: L'eina de descompressió de fitxers MMZ permet descomprimir ZIP. Suporta fitxers ZIP clàssics però també el format que permet fitxers de més de 2Gbyte.