Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un error que provocava que en algunes circumstàncies el programa mostrés una vista general de forma inesperada, especialment en recursos ArcSDE.
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha implementat la petició GetRecordById del servei CSW de l'OGC. Amb aquesta millora és possible documentar les metadades dels serveis WMS i WMTS mitjançant una URL o bé mitjançant una petició a un servidor CSW. S'ha fet possible documentar de manera completa de les paraules claus del servei i les seves capes i temàtiques, tot podent associar un vocabulari o diccionari concret a cada una de les paraules clau.
  • Calcgeo i CanviPrj: S'ha corregit una singularitat matemàtica al pol sud en la transformació per model el·lipsoïdal de coordenades geogràfiques a coordenades projectades pel cas Mercator Obliqua.