Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat aspectes de rapidesa en la visualització parcial de capes ArcSDE.
  • MM32: S'ha solucionat aspectes de zooms en la visualització en una mateixa sessió de capes ArcSDE amb diferents sistemes de referència.
  • MM32: S'ha solucionat un error en l'obertura de capes Arcsde de polígons i línies que no tenia en compte aspectes com els enllaços dels camps a altres fitxers DBF, els descriptors, o la visibilitat.
  • WConvRel: S'ha afegit l'opció per a poder complementar un fitxer de metadades REL a partir de fitxers XML.
  • WGPXMM: S'ha afegit l'opció d'assignar un camp d'una taula DBF a la descripció d'un recorregut (track) o un punt d'interès (waypoint) a l'exportació a un fitxer GPX i s'ha arreglat un error que es produïa en llegir els elements "Extensions" de fitxers GPX.