Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • CalcIMG: S'ha millorat la implementació de les metadades en aquest mòdul, el que permet una propagació millorada de les metadades origen (especialment en operacions d'un sol argument) al resultat.
  • MiraMon: S'ha incorporat a les taules de geodèsia un nou sistema de referència, "Albers_Equal_Area_Conic-Ukraine", amb els següents paràmetres específics: longitud origen=30.0, latitud de referència: 45.0, paral·lels automecoics: 40.0 i 50.0.