Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • CombiCap: S'ha millorat les metadades generades en una Combinació analítica amb transferència de camps estadístics des d'un ràster a un fitxer de polígons.