Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit el fet que en la dada "Mida d'usuari" d'un conjunt d'informació geogràfica, quan no existia algun cop s'inicialitzava a un valor estrany (molt gran).
  • MiraMon: S'ha actualitzat alguns serveis de la col·lecció WMS del MiraMon, concretament els del DAAM i DTES de la Generalitat de Catalunya. Hi ha canvis en noms de capes i algunes del DTES que ja no hi són i que són ofertes pel DAAM.