Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • WTIFIMG: S'ha corregit un error a la generació de la línia de comanda a la importació de fitxers TIFF de tipus RGB.