Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-04-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • Illum: S'ha corregit un problema específic de l'opció de generació per ajust d'una superfície de tendència a l'interior de cada cel·la, procediment d'elecció quan el model digital de l'elevacions (MDE) és de resolució espacial més detallada que el model d'il·luminacions a generar. L'error, que només es donava en el cas que el costat de cel·la de l'MDE no fos múltiple del costat de cel·la del model d'il·luminacions, consistia en un error planimètric progressiu en la coordenada Y del fitxer resultant.