Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-03-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MMZ i MM32: S'ha desenvolupat un nou mode de compressió de fitxers MMZ que fa més ràpida la descompressió en eliminar la necessitat de repassar els "path" vinculats en descomprimir (tot el tractament d'adreces es realitza durant la compressió). Aquest mode resulta compatible descendent amb les versions anteriors del MiraMon, el que vol dir que els fitxers comprimits amb la nova aplicació MMZ es poden descomprimir i visualitzar amb les versions antigues de MiraMon, tot i que no es beneficien de la rapidesa afegida.
  • MMZ: L'eina de compressió de fitxers MMZs permet generar fitxers ZIP. De forma semblant als fitxers MMZ, els fitxers ZIP contenen tots els fitxers vinculats a un mapa o capa del MiraMon. Encara que els elements que formin el mapa o capa estiguin distribuïts en diverses unitats, el ZIP té internament "arreglats" els "paths", de manera que aquest ZIP ser descomprimit en un sol directori amb una eina de descompressió de fitxers ZIP d'ús comú (com la "Carpeta comprimida" que porten integrades les versions més recents del Windows). Així, aquest mode permet, per exemple, comprimir fàcilment una mapa que contingui diversos fitxers SHP amb la seva simbolització i la configuració d'impressió generades amb el MiraMon. Aquest ZIP pot ser usat per usuaris del MiraMon (de fet, les noves versions de MiraMon poden obrir directament aquests ZIP sense haver ni de descomprimir-los manualment) o per altres usuaris que no tinguin el MiraMon però disposin d'una eina que llegeixi SHP (amb el benentès que aquests darrers hauran de descomprimir el fitxer manualment i no podran fer ús de la simbolització del MiraMon ni de la configuració d'impressió i hauran de generar-les manualment). Aquest tipus de ZIP no es troba limitat en mida a 2Gb (limitació existent en el format MMZ actual).
  • MMZ: L'eina de descompressió de fitxers MMZ permet descomprimir fitxers ZIP. Suporta fitxers ZIP clàssics però també el format que permet fitxers de grandària superior a 2Gb.