Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-03-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • Thiessen: Nou mòdul de generació de polígons de Thiessen a partir d'un triangulació de Delaunay des d'un fitxer de punts origen.