Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-03-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MM32, WSDEMM i SDEMM: S'ha corregit un error introduït recentment en la importació o consulta de camps del tipus DATE de capes ArcSDE en què se suprimien pel fet de tenir amplada zero, quan en realitat el que calia fer era crear camps de mida adequada per al format complet (31-12-1999 23:59:59.999).