Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-03-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en cas de preguntes repetitives sobre la coherència de les dates en descomprimir fitxers MMZ es pugui indicar que no ho pregunti més.
  • MM32: S'ha corregit un error en el botó "Nous atributs per a l'entitat amb Identificador Gràfic" de la caixa d'introducció de coordenades per teclat en la digitalització que no responia a l'acció de l'usuari de forma correcta.
  • MM32: S'ha corregit alguns casos en què la digitalització no ampliava correctament els camps geomètrico-topològics en alguns casos molt concrets.
  • MM32: S'ha corregit un error recentment introduït en les funcionalitats de la digitalització de polígons explícits (eliminació i moviment de vèrtexs).