Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-03-2013
Versió: 7.1g
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha adaptat la lectura de metadades dels les imatges TIF Landsat del servidor Glovis a canvis específics en alguns camps que ha introduït l'USGS com, per exemple, la data de contingut, els valors màxim i mínim de radiància per cada banda, el nom del sensor, etc...