Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-03-2013
Versió: 7.1f
Descripció:
  • GeMM: S'ha millorat les exportacions de metadades XML per tal d'adaptar la darrera versió de metadades IDEC i ampliar la plantilla INSPIRE amb totes les darreres novetats. Per beneficiar-se d'aquesta millora és necessari actualitzar l'MM32 i també les plantilles d'exportació (plantill.mmz) des del servei d'actualitzacions (MUS).
  • MM32: S'ha corregit el fet que en alguns casos s'havia perdut la funcionalitat d'obtenir un llistat dels valors dels tesaurus associats a un camp en prémer el botó amb punts suspensius ubicat a la caixa de canviar els atributs de digitalització per a aquell camp i objecte (F4 i Ctrl+F4).