Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-03-2013
Versió: 7.1f
Descripció:
  • Illum: S'ha ampliat les possibilitats de com especificar els angles solars d'il·luminació de cada cel·la del model d'elevacions per a crear el model d'il·luminació. Ara tant l'angle d'elevació com l'angle azimutal poden ser especificats com a constants per a tota la imatge (com es feia anteriorment), o en una distribució espacial de valors continus a través de dos ràsters que expressen, cel·la a cel·la, els dos angles. A més, en el cas d'indicar-los a través de ràsters, l'elevació solar també es pot expressar com a angle zenital (complementari a 90°). Noteu que la nova opció és necessària en treballar en àmbits geogràfics relativament extensos, com els recollits en imatges de teledetecció del sensor MODIS, ja que en l'instant de l'adquisició de la imatge, ni que duri pocs segons, la posició solar local és substancialment diferent als diferents píxels de l'escena (prop de dues hores en imatges MODIS).