Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-03-2013
Versió: 7.1f
Descripció:
  • SDEMM i MM32: S'ha solucionat un error en la importació de l'ArcSDE en capes que presenten taules amb algun camp de grandària zero.
  • MM32: S'ha solucionat que es produïa en alguns casos quan s'accedia a més d'una capa ArcSDE en la mateixa sessió del MiraMon.
  • MM32: S'ha solucionat un error introduït el 13-02-2013 que feia que si un MMM no tenia secció [VISTA_GENERAL] el mapa s'obria a un zoom molt proper o, en certes capes, retornava un error.
  • MM32: S'ha restituït el comportament pel qual quan un MMM no té especificada la simbolització per a una capa, i el REL de la capa sí que el té, s'utilitza la simbolització del REL.