Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-02-2013
Versió: 7.1f
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la regeneració del fitxer gràfic del mapa de situació del mòdul d'impressió que es produïa quan es volia modificar les opcions de gruix i color introduïdes per primer cop en el mapa de situació. Es convenient puntualitzar que el primer cop que es construïa el caixetí era tot correcte: el problema es donava en fer una modificació del caixetí.
  • MiraMon: S'ha revisat els serveis de l'ICC de la col·lecció WMS del MiraMon. S'ha incorporat alguns serveis que abans no s'oferien des de les col·leccions, o que són totalment nous. Els principals canvis han estat la incorporació de la "Cartografia Topogràfica 1:1000 i 1:2000", la de "Noms i numeració de carrers" i la de conjunts d'informació geogràfica històrics (essencialment ortofotos antigues). També s'ha posat al dia l'accés al servei OrtoXpres, introduint o eliminant els recursos convenients.
  • MiraMon: Informem que degut a la desaparició del servidor anterior per al mapa geològic, a les Col·leccions Preferides aquesta capa no funcionarà fins a nou avís.
  • MiraMon: Informem d'aquest avís de l'ICC "Les capes d'ortofotos antigues (1956, 2008-2010) s'eliminaran d'aquest servei el 28-02-2013, ja que ara es troben al nou WMS d'històrics." Per tant, reviseu tots els mapes que les usessin perquè passin a apuntar al servei de WMS d'històrics que ha estat afegit afegit a la col·lecció WMS.
  • MM32: S'ha corregit un error en l'eliminació de polígons explícits (o forats de polígons explícits) seleccionats per les seves vores, tan exteriors com interiors, que feia que el programa es tanqués (seleccionant-los per l'interior funcionava correctament).