Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-02-2013
Versió: 7.1f
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat a les col·leccions de recursos WMS/WMTS 4 bases d'OpenStreetMap (OSM). En concret es tracta de la "OSM estàndard", "MapQuest", "Cycle Map OSM" i "MapQuestAerial". Les 3 primeres ofereixen mapes de carrers, topònims, etc, convencionals amb 3 diferents estètiques i continguts i fins a un nivell de detall de 5 m per píxel; la darrera ofereix imatge amb un nivell de fins a 100 m per píxel. Si voleu disposar d'elles, actualitzeu aquestes col·leccions (no cal actualitzar el MiraMon) des de "Obrir recursos d'Internet | Navegar sobre servidors OGC (WMS,WMTS,etc)", premeu "Actualitzar col·lecció de servidors" i en el desplegable de servidors externes hi trobareu "Open Street Map". En un futur proper incorporarem aquesta informació a algunes de les col·leccions preferides (com a mínim la mundial). Tingueu present que com que de moment la reprojecció al vol només està disponible per a capes vectorials i OSM només ofereix un sistema de referència, si les voleu usar convé que primer obriu la base OSM i, al damunt altres capes de què disposeu.
  • MM32: S'ha corregit el tipus de columnat per defecte del mòdul d'impressió del MiraMon quan es llegeix un mapa per tal que sigui "una sola columna", com sempre.