Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-02-2013
Versió: 7.1e
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat uns problemes recents, producte del canvi de compilador, que feien que les caixes d'alinear, centrar i reordenar caixetins d'impressió, no es mostressin correctament.
  • MM32: S'ha incorporat a la caixa de disseny d'impressió un nou tipus de caixetí, el Mapa de situació, que permet tenir una vista reduïda d'un mapa més general, on un rectangle de gruix i color configurables indica la zona que es veu al mapa imprès. El mapa de situació pot ser la pròpia vista general del mapa que estem treballant o un MMM o MMZ diferent, fins i tot en un altre sistema de referència geogràfic.
  • S'ha distribuït la versió 7.1e.