Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-02-2013
Versió: 7.1d
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un problema amb els fitxers REL de l'ArcSDE que no permetia fer no visibles o posar àlies als camps de la base de dades en els casos d'arcs i polígons.
  • MM32: S'ha solucionat un problema en les consultes per atribut sobre capes vectorials que s'havia introduït recentment i que podia inestabilitzar el programa.