Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-02-2013
Versió: 7.1c
Descripció:
  • S'ha donat suport a la lectura i escriptura de mapes en format "Fitxer OWS de context (*.owc)". De moment se suporten mapes que continguin recursos en línia com ara WMS. OWS Context és una especificació de l'Open Geospatial Consortium.