Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-02-2013
Versió: 7.1c
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat un eventual problema en seleccions interactives de capes projectades entre sistemes de projecció cartogràfica molt diferents.
  • MM32: En la barra d'estat i en la barra F6 s'ha fet que s'indiqui "Fora de rang geodèsic" en casos en què no tenia sentit la transformació, alhora que s'ha protegit millor alguna singularitat matemàtica.
  • MM32: Se solucionen diversos problemes en la interacció entre l'acció d'aturar la descàrrega de dades ArcSDE i la consulta per atributs i/o interactiva, així com el zoom.