Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-02-2013
Versió: 7.1c
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en les opcions de gestió de la posició del caixetí seleccionat des del mòdul d'impressió.