Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-02-2013
Versió: 7.1c
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un problema en la consulta d'atributs en el procés de digitalització d'arcs en què no es podia consultar un atribut acabat de crear.
  • MM32: S'ha implementat la lectura de fitxers ECW de més de 3 bandes i s'ha ampliat el suport a diversos sistemes de referència, entre ells els basats en ETRS89.
  • MM32: S'ha fet diverses millores en la consulta per localització, la visualització a la llegenda i el desat de mapes en el cas de ràsters de tipus ECW.
  • Visible: S'ha corregit un error que es produïa en crear la taula associada al ràster categòric de sortida.
  • GestBD: S'ha corregit un error present a l'opció d'eliminar registres múltiples amb l'eliminació dels camps que els forcen.