Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-01-2013
Versió: 7.1c
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un problema introduït molt recentment (24-01-2013) en la relectura de la paleta de colors d'un ràster, després d'un canvi de paleta. En determinats casos, aquesta relectura tornava a demanar a l'usuari la selecció d'una nova paleta.