Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-01-2013
Versió: 7.1c
Descripció:
  • S'ha desactivat temporalment la plana de notícies (RSS) del MiraMon des de la caixa de presentació del programa perquè de vegades provocava que es mostrés una caixa d'error.
  • S'ha corregit un problema introduït recentment que feia que fitxers MMM antics (no v.2) que contenien fitxers POL en format REL1 informessin d'un error fictici d'impossibilitat d'obertura de fitxer.