Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MiraDades i MM32: S'ha fet sensiblement més ràpida (diversos cops) la cerca de valors en taules de grans dimensions.
  • MM32: S'ha solucionat un aspecte d'obertura de fitxers REL de l'ArcSDE quan s'obrien des de "Fitxer | Obrir vector estructurat" en comptes de fer-ho des de "Fitxer | Obrir".
  • S'ha distribuït la versió 7.1a.