Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que l'estat per defecte del botó que indica que es redibuixi de forma automàtica en la caixa de disseny d'impressió (millora del 10-10-2012) es pugui governar des del nou paràmetre RedibAutomPrevisImpr= del fitxer MiraMon.par.
  • MM32: S'ha solucionat un problema introduït recentment que de vegades provocava un fals missatge d'error (inofensiu, doncs) en obrir un MMM que contenia fitxers VEC.