Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet proves intensives de reprojecció al vol de prop d'un miler de capes dels fulls topogràfics 1:5000 de l'ICC (que contenen tota mena de primitives geomètriques, simbolitzacions, textos, etc) entre ETRS89 i ED50 en la mateixa sessió del MiraMon, amb resultat totalment satisfactori; les proves també han inclòs consultes per localització i atributs, seleccions interactives (en base a punts, transectes, polígons, etc, així com seleccions a partir de seleccions), comportament en cas de càrrega total de les coordenades en memòria, etc. També s'ha efectuat proves similars amb la cartografia topogràfica 1:25000, igualment sense cap incidència.
  • MM32: S'ha evitat una potencial font de missatges d'error de manca de memòria, incorrectes, en capes de polígons quan es treballa en el mode que carrega tots els vèrtexs de la capa en memòria.