Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha corregit un error que s'havia introduït i que comportava que havien deixat de reprojectar les peticions diferents al sistema de referència preparat.
  • GMLMM i MM32: Si en adaptar la informació alfanumèrica del fitxer GML a taules DBF apareixen noms no compatibles amb la DBF clàssica per llargs o pels caràcters que contenen, es genera una DBF estesa, amb la qual cosa els noms són ben iguals.
  • KMLMM: S'ha corregit un error a l'exportació d'un fitxer VEC a KML/KMZ.
  • WKMLMM: S'ha afegit l'opció d'exportar VEC a KML o KMZ.
  • MM32: S'ha corregit el fet que el menú d'exportació a KML no obria la caixa corresponent.
  • GMLMM: S'ha fet l'adaptació a DBF estesa i s'ha corregit un error a la importació de GML a MM.