Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • TIFFIMG: S'ha implementat una millora en TIFREL.c per suportar el canvi de les metadades MTL associades a imatges dels Landsat 5, 7 i 8 (segons especificacions per a la futura missió).