Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un cas en què en un mapa versió 2 es llegien seccions de recursos corresponents a capes que no estaven especificades a la clau ordre=.
  • MiraMon: S'ha canviat algunes equivalències en les substitucions OEM a ANSI a fi de poder fer cerques més ràpides. Aquestes equivalències corresponen a caràcters estranys que no són lletres sinó vores de requadre, etc.